Positioning

Lidé hledají to, co se nějak liší. Největší odlišnosti chceme u produktů, které nás něčím zklamali. A proto je třeba vybrat si takové odlišení, díky kterému nás nezasáhne selhání jiného zdánlivě stejného produktu od jiného výrobce.
Není tak důležité, že produkt je téměř totožný, ale že zákazník ho jako odlišný vnímá. Proto je možné prodávat boty za pět tisíc nebo pět stovek vyrobené ze stejných materiálů. Důležité je odlišení. V tomto případě třeba značkou.
projev emocí

Strategie

Prezentace je v tomto naprosto stěžejní, pokud se odlišujete a nikdo o tom neví, nemusíte se unavovat a být zase jako všichni ostatní.
Prezentace ukazuje celkovou nabídku firmy zákazníkům způsobem, který je žádoucí, takový způsob je musí zaujmout svou jedinečností, zvláštností, výstředností tak, že polapí myšlenky potenciálních i stávajících zákazníků.
–          Hledáme správný poměr mezi užitnými vlastnostmi nabídky a přiměřenou cenou
–          Musíme se významně odlišovat od konkurence, jinak nemá celé snažení žádný smysl
–          Vytváříme jedinečnou spotřebitelskou přidanou hodnotu, kterou nikdo jiný nenabízí
dobrá nálada

Spotřebitelská přidaná hodnota

Každá složka nabízí možnost pro podnik, protože v každé se můžete naučit odlišovat. V očích zákazníka se musíte stát jedinečnými a unikátními, využijte co nejvíce příležitostí pro zlepšení svého positioningu.
–          Celková spotřebitelská hodnota: všechny užitky, které zákazník očekává, že dostane. Pokud nabízíte něco, co nedodržíte, měli byste se vážně zamyslet nad svým přístupem k obchodování, jelikož nejhorší, co vás může potkat je špatná pověst šířená ústy našich bývalých zákazníků. Co slíbím, to dodám.
–          Celková spotřebitelská cena: není to jen nákupní cena, avšak celý soubor nákladů, který musí zákazník vynaložit v souvislosti s produktem. Nezapomínejme, že nákupem to nekončí. Musí se to vyhledat, dohodnout nákup, převézt, umístit, využívat, opravovat a nakonec zlikvidovat. Všechno to přináší náklady a z těchto kousků se posčítá spotřebitelská cena.