Jak poznat společnost a jaký základní kapitál musíme tvořit.

Společnost

Společnost může být brána s pohledu podnikání a ekonomického směru. Jsou to instituce, které se pohybují na trhu, kde nabízejí své produkty či služby. Tato společnost je řízená lidmi s různými druhy postavení a vykonává danou činnost za důvodem budoucího zisku. Všechny společnosti jsou dohledatelné na webových stránkách  obchodního rejstříku. Dělíme je na:

Společnost druhé osoby

Kapitálové společnosti- akciová společnost, společnost s ručením omezeným

Obchodní společnosti- veřejná obchodní společnost, komanditní společnost

Ke každé společnosti musíte splňovat jiné podmínky. Řadí se zde například základní kapitál. U akciové společnosti se tvoří základní kapitál

2. 000.000, – Kč u společnosti s ručením omezeným je ZK 1, – Kč a u obchodních společností se tvoří ZK dohodou společníků.

Společnost vzniká podpisem smlouvy daných společníků podniku. Při uzavírání smlouvy o vzniku společnosti jedním členem, se vyhotovuje zakladatelská listina. Při vzniku společnosti s dvěma či více společníky se uzavírá tzv. společenská smlouva. Obě vyhotovení obrží všichni členové a zakladatelé společnosti.

Společnost jako podnik

Při vzniku společnosti, musejí všichni společníci vlastnoručně podepsat smlouvu se kterou souhlasí a společně se na ní shodli s ostatními. Společníky může, také někdo zastupovat. Zástupce společníka se uvádí do samotné smlouvy, nebo smluvního dodatku. Zástupcem je osoba prověřená, která získala práva rozhodovat či jinak řídit společnost firmy. Společnost jako nějaká skupina lidí, která má buď stejné zájmy, nebo odlišné zájmy a nebo společnost, kterou tvoříme všichni, kteří jsme občany ČR. Společnost může spolu rozhodovat, řešit zájmy ostatních lidí, řešit problémy, spolupracovat a tak dále. Společnost můžeme dělat také osobě, kterou máme rádi a ta si zrovna neprochází třeba nejlepším obdobím a my ji nechceme nechávat samotné. Chceme ho rozveselit či jinak odvést od myšlenek.

Závěrem můžeme říct, že slovo společnost můžeme jakkoliv zařadit do věty a pokaždé nám dává jiný smysl. Společnostmi jsou tedy podniky, které pomocí lidských zdrojů vytvářejí zisky. Společnost je také shromáždění větší populace lidí, která může řešit různé problémy lidstva. A jako poslední možnost můžeme společnost brát jako kamarádskou podporu, kdy se daná osoba snaží nějakým způsobem rozveselit toho druhého, na kterém mu záleží.