Manažeři a manažerky přijeďte se v dubnu podívat do Prahy.


ManažeÅ™i se urÄitÄ› setkali s tématem zmÄ›na a transformace v jejich firmÄ›. Jak si poradit s problémem, který je souÄástí dneÅ¡ní moderní doby – neustálé zmÄ›ny. Se zmÄ›nami se musí potýkat pÅ™edevším spoleÄnosti a firmy, což odnesou nejvíce její zamÄ›stnanci, které si s touto záležitostí musí poradit. Agentura Motiv P a její dubnová konference je pořádána pro vÅ¡echny manažery z celé ÄŒeské republiky.

Zábavná, zajímavá a přínosná pro všechny manažery v dubnu!

Manažerská konference v Praze, která se koná dne 6. dubna 2013, zodpoví otázky na téma transformace dneÅ¡ní moderní doby a jak si s ní z hlediska manažerského ve firmách a spoleÄnostech poradit. PÅ™ijeÄte se podívat i Vy, na internetu si můžete zakoupit vstupenky. Proto neváhejte a zúÄastnÄ›te se, dostateÄný prostor zde bude i pro VaÅ¡e otázky a dotazy. Vystoupí mnoho významných hostů z nejrůznÄ›jších oborů pracovní Äinnosti.